Logo

Tisková konference k budoucímu otevření nově zrekonstruované ZŠ V Olšinách

Ilustrační foto

Starosta MČ Praha 10, Martin Valovič, podrobně popsal náročnost rekonstrukce: „Rekonstrukce školy byla mimořádně náročná a vyžadovala vysokou kvalifikaci všech zapojených řemeslníků. Od zedníků po truhláře, všichni museli dbát na historický charakter budovy. Bylo nutné vytvořit přesné repliky oken a dveří, což znamenalo nemalé náklady. Investice do této rekonstrukce dosáhly 465 milionů korun. Nicméně věříme, že tato investice se vyplatí a škola bude sloužit dětem i dalším generacím dlouhá léta.“

První místostarosta Tomáš Pek vysvětlil, jak složitý byl proces schvalování všech úprav: „Rekonstrukce budovy podléhala přísným pravidlům památkové ochrany. Každý krok musel být schválen orgánem státní památkové péče, což zahrnovalo i rozhodnutí o barevnosti fasády a typu nátěru oken. Tento proces byl sice zdlouhavý a komplikovaný, ale výsledek je ohromující. Historická hodnota budovy byla zachována, a přitom byla vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zajistí komfortní a bezpečné prostředí pro výuku.“

Radní zodpovědný za školství Ondřej Počarovský zdůraznil budoucí zaměření školy a její význam pro rodiny žijící na území Prahy 10: „Škola bude zaměřena na rozšířenou výuku jazyků a tělesné výchovy, což odpovídá potřebám dnešní doby. Děti zde budou mít možnost učit se anglicky, německy, italsky a španělsky. Kromě toho bude škola vybavena moderními tělocvičnami a sportovními zařízeními, které podpoří rozvoj fyzických schopností žáků. Věříme, že tento přístup nejen zlepší jejich jazykové dovednosti, ale také posílí jejich celkovou kondici a zdraví.“

Rekonstrukce školy zahrnovala nejen estetické úpravy, ale i modernizaci technologií. Budova bude disponovat moderní vzduchotechnikou a úsporným osvětlením, což zajišťuje komfortní prostředí pro výuku. K dispozici budou učebny, družiny, tělocvičny, kabinety a kanceláře, sborovna a jídelna s vlastní kuchyní. Tento projekt je zásadní pro místní desítkovou komunitu, protože umožní přijetí až 250 žáků, čímž významně zvýší vzdělávací kapacity městské části. Zápis do školy proběhne na jaře příštího roku, což dává rodičům a dětem dostatek času na přípravu.

Celý proces rekonstrukce a přípravy na otevření školy v Olšinách ukazuje závazek městské části k poskytnutí kvalitního vzdělávání. Vedení městské části Praha 10 se těší na září 2025, kdy nová škola poprvé přivítá své žáky a zahájí novou kapitolu ve vzdělávání dětí v této oblasti.

Tento projekt symbolizuje spojení moderního vzdělávacího přístupu s respektem k historickému dědictví. Úspěšná rekonstrukce školy je příkladem toho, jak lze efektivně kombinovat ochranu kulturních památek s potřebami současného vzdělávání. Nová škola v Olšinách se stane centrem nejen pro vzdělávání, ale také pro kulturní a komunitní aktivity obyvatel Prahy 10.