Logo

Škola budoucnosti se otevře příští rok

Ilustrační foto

Rozhovor s radním Prahy 10 pro oblast školství Ondřejem Počarovským (TOP 09).

Pane Počarovský, můžete nám představit nové logo ZŠ V Olšinách?

Nové logo ZŠ V Olšinách je skutečně výjimečné. Spojuje historii s moderností, což odráží i naši filozofii vzdělávání. Logo využívá prvky, které připomínají architektonické detaily historické budovy školy, ale zároveň obsahuje moderní grafické prvky. Tento kontrast symbolizuje, jak se škola snaží držet krok s dobou, přičemž nezapomíná na své kořeny. Chtěli jsme vytvořit vizuální identitu, která bude hrdě reprezentovat školu a bude blízká jak dětem, tak rodičům a učitelům. K logu jsme nechali hlasovat veřejnost a také zaměstnance úřadu Prahy 10 a ti rozhodli a já se s jejich rozhodnutím ztotožňuji.

Logo školy

Co vedlo k rekonstrukci ZŠ V Olšinách a jaké změny můžeme očekávat?

Rekonstrukce byla naprosto nezbytná. Budova školy chátrala a neplnila účel, který měla a už nevyhovovala současným požadavkům na bezpečnost a komfort výuky. Cílem je vytvořit moderní, inspirativní a bezpečné prostředí pro naše žáky. Děti a učitelé se mohou těšit na nové učebny vybavené nejmodernějšími technologiemi, které podpoří interaktivní výuku. Navíc jsme se zaměřili na zlepšení sportovních a venkovních prostor, aby děti měly dostatek příležitostí k pohybu a relaxaci. Věříme, že se nám podaří vytvořit prostředí, které bude děti motivovat a podporovat v jejich vzdělávacím a osobním rozvoji.

Kdy bude rekonstrukce dokončena a kdy přivítáte první žáky?

Rekonstrukci plánujeme dokončit na přelomu roku. První žáky přivítáme na začátku školního roku 2025/2026. Tento termín je pro nás velmi důležitý, protože chceme dětem poskytnout co nejdříve nejlepší možné podmínky pro jejich vzdělávání.

Hřiště u ZŠ V Olšinách

Vy jste organizovali soutěž k vysněné škole. Jak soutěž Jaká má být škola podle dětí probíhala a jaké byly její výsledky?

Soutěž byla naprosto úžasná! Děti byly velmi kreativní a jejich nápady nás ohromily. Mohly se zapojit různými způsoby – kreslit, tvořit modely, psát eseje nebo natáčet videa. Viděli jsme spoustu fantastických návrhů, které nám ukázaly, jak si děti představují ideální či spíše vysněnou školu. Mnohé z těchto nápadů byly velmi inspirativní a my se určitě u některých zamyslíme jak bychom je mohli implementovat do našeho vzdělávacího programu a tedy do reality. Ukázalo se, že děti mají skvělé a často velmi praktické nápady, které nám pomohou školu udělat ještě lepší.

Jakým způsobem využijete výsledky soutěže při plánování výuky?

Výsledky soutěže nám poskytly cenný pohled na to, co děti skutečně potřebují a chtějí ve své škole. Plánujeme začlenit některé z jejich nápadů do našich vzdělávacích aktivit a programů.Obecně budeme více dbát na to, aby výuka byla interaktivní a zábavná, což pomůže dětem lépe se soustředit a učit se novým věcem.

Vysněná škola dětí z Prahy 10

Jaký význam přikládáte moderním technologiím a jazykům ve výuce na ZŠ V Olšinách?

Moderní technologie a jazyky jsou pro nás klíčové a v této době extrémně důležité. Co se týče moderních technologií, tak nejenže usnadňují přístup k informacím, ale také umožňují interaktivní a zábavnou formu učení. Učebny vybavíme interaktivními tabulemi a žáci budou mít přístup k počítačům. Technologie nám také umožňují snadněji individualizovat výuku podle potřeb jednotlivých žáků. Věříme, že děti tak budou lépe připraveny na budoucnost, kde digitální dovednosti budou hrát zásadní roli. Kromě toho plánujeme využívat různé vzdělávací aplikace a online platformy, které mohou výuku obohatit a zpestřit. Samozřejmě také dbáme na výuku cizích jazyků a chceme na ZŠ V Olšinách téma cizích jazyků velmi tlačit

Jakým způsobem bude podporována kreativita dětí v nové škole?

Podpora kreativity je jedním z našich hlavních cílů. Škola bude vybavena specializovanými učebnami, kde děti mohou naplno rozvinout své tvůrčí schopnosti. Plánujeme také zavést různé projekty a soutěže, které děti motivují k inovativnímu myšlení a tvořivosti. Důležitou součástí bude i zapojení dětí do školních aktivit a projektů, kde budou moci uplatnit své nápady a dovednosti. Navíc chceme, aby škola nebyla jen místem učení, ale i inspirace a radosti z tvoření.

Co byste vzkázal rodičům budoucích žáků ZŠ V Olšinách?

Rád bych rodičům vzkázal, že rekonstrukce přinese nejen moderní a bezpečné prostředí, ale také vzdělávací program, který se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí. Věřím, že nová škola bude místem, kde se děti budou cítit dobře a kde budou mít všechny podmínky pro svůj rozvoj. Rodiče mohou očekávat, že jejich děti budou mít přístup k nejlepším technologiím, moderním učebním metodám a široké škále mimoškolních aktivit. Nutno také dodat, že rodiče, kteří budou chtít své dítě mít na ZŠ V Olšinách musí své dítě na tuto školu nahlásit, aby ze stávající školy přešlo do nové.

Jaké další projekty plánujete v oblasti školství na Praze 10?

V oblasti školství máme mnoho plánů. Kromě rekonstrukce ZŠ V Olšinách připravujeme modernizaci dalších školních zařízení v naší městské části, například připravujeme projekty na zkapacitnění ZŠ Hostýnská, Roháčovy kasárny a Švehlova. Plánujeme, že do několika let zvýšíme těmito dostavbami kapacitu v rámci Prahy 10 o cca 800 míst. První kroky k tomu se již realizují. Chceme motivovat školy k posílení výuky cizích jazyků, technických a přírodních věd a zaměřit se na rozvoj digitálních dovedností. Důležitým projektem je také podpora inkluzivního vzdělávání, aby všechny děti měly rovné šance na kvalitní vzdělání.

Jak hodnotíte spolupráci mezi radnicí a školami v Praze 10?

Spolupráce mezi radnicí a školami v Praze 10 je na velmi dobré úrovni. Pravidelně se setkáváme s řediteli škol, učiteli a rodiči, abychom diskutovali o jejich potřebách a nápadech. Tento dialog je pro nás velmi cenný, protože nám umožňuje lépe pochopit, co školy potřebují a jak jim můžeme co nejlépe pomoci. Společně usilujeme o to, aby naše školy poskytovaly co nejlepší vzdělání a podporovaly všestranný rozvoj dětí. Věřím, že díky této spolupráci se nám daří postupně zlepšovat kvalitu školství v naší městské části.